VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Indexatiebesluit Pensioen ABP wordt niet gewijzigd

Posted by vpwadmin op 9 juli 2009

Het bestuur van ABP heeft besloten dat er geen aanleiding is om per 1 juli 2009 tot een nieuw indexatiebesluit te komen. Het indexatiebesluit van eind 2008 blijft daarmee gehandhaafd. Dat betekent dat ABP in 2009 de pensioenen niet kan indexeren of eenmalige uitkeringen kan verstrekken.

Toen het ABP bestuur eind 2008 besloot geen indexatie toe te kennen, besloot het mede op advies van de deelnemersraad en werkgeversraad tevens om, gelet op de instabiele markten en de economische omstandigheden, vóór 1 juli 2009 te bezien of er aanleiding zou zijn om een nieuw indexatiebesluit te nemen. Dan zou er ook een goedgekeurd herstelplan zijn.Eind mei was er nog geen sprake van een stabiele situatie. De dekkingsgraad van ABP bedroeg toen 97 procent. ABP verkeerde dus nog in een situatie van dekkingstekort. Zolang een pensioenfonds in dekkingstekort verkeert, mogen de pensioenen niet geïndexeerd worden. Het bestuur van ABP concludeerde dan ook dat er op basis van het herstelplan en de ontwikkeling van de dekkingsgraad, marktrente en aandelen geen aanleiding was om een nieuw indexatiebesluit te nemen. 

 (Bron ABP)

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: