VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Bezwaarprocedure vergoeding woon-werkverkeer

Posted by vpwadmin op 7 juli 2009

Als gevolg van de aanpassing van de woon-werkvergoeding in juli 2008 is er door veel VPW leden bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de kilometerafstand woonplaats- standplaats. Recent heeft het Klantencontactcentrum (KCC) van RWS aan deze leden een besluit toegezonden met als onderwerp “aanpassing woon-werkvergoeding per 1 juli 2009” Indien leden een dergelijke brief hebben ontvangen en niet kunnen instemmen met de daarin genoemde kilometerafstand dan dienen zij bezwaar te maken binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de brief. De VPW zal de leden in deze procedure ondersteunen en verzoekt hen om een afschrift van de brief zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de VPW toe te zenden.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: