VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

VPW verzoekt Verkeer en Waterstaat om onderzoek naar vaste TOD bij RWS

Posted by vpwadmin op 20 juni 2009

Bij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden naar de voor- en nadelen van een vaste Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een vaste TOD voor zowel de medewerkers als de dienstleiding voordelen biedt. RWS Zuid-Holland heeft dan ook besloten om een vaste TOD toe te kennen aan medewerkers in roosterdiensten.

Inmiddels hebben medewerkers van andere diensten van RWS te kennen gegeven ook voor een vaste TOD in aanmerking te willen komen. De diverse diensten hebben hier zowel afwijzend als instemmend op gereageerd.
In de vergadering van het Departementaal Georganiseerd Overleg van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is dit onderwerp besproken en heeft de VPW verzocht om binnen RWS een beleidslijn te ontwikkelen ten aanzien van vaste TOD teneinde willekeur bij verzoeken tot toepassing te vermijden. Leden van de VPW die meer informatie wensen over dit onderwerp kunnen de VPW via e-mail hier om verzoeken.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: