VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Rijksoverheid in 2008 gekrompen

Posted by vpwadmin op 25 mei 2009

De Rijksdienst is in 2008 gekrompen met 2.137 fte. Dit staat in de derde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst, die vorige week door het kabinet is vastgesteld en door minister Ter Horst (BZK) naar de Kamer wordt gestuurd.

Met deze krimp loopt de realisatie van de taakstelling voor op de planning, die uitging van een daling van ca. 1500 fte. In het coalitieakkoord is afgesproken de omvang van de rijksoverheid te verminderen en de kwaliteit te vergroten De doelstelling van het kabinet is in periode 2008-2011 ca. 12.800 fte te bezuinigen. De eerste twee jaar wordt ingezet op telkens 1/8 van de taakstelling, het derde jaar 1/4 en het vierde jaar 1/2 van de taakstelling. Bij de Vernieuwing Rijksdienst gaat het om de totale omvang van het rijk (exclusief Defensie, zittende en staande magistratuur en politie) en van de in de Nota Vernieuwing Rijksdienst genoemde zelfstandige bestuursorganen. Eind 2006 was de omvang 149.398 fte en eind 2008 147.261 fte. Defensie, de politie (inclusief KLPD) en de zittende en staande magistratuur staan in drie aparte overzichten. Deze drie onderdelen zijn apart in beeld gebracht omdat een groot deel van de omvang van deze onderdelen buiten de taakstelling valt of afhankelijk is van ontwikkelingen buiten de rijksdienst. Het kabinet heeft ook besloten tot een aantal intensiveringen. In principe moeten intensiveringen worden opgevangen binnen het departement. Van deze lijn kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het kabinet worden afgeweken. Dit betekent dat naast de ingezette daling de overheid op enkele plaatsen in omvang zal toenemen.

(bron: BZK)

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: