VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Minister Donner wil salarissen van ambtenaren bevriezen

Posted by vpwadmin op 24 februari 2009

Minister Donner van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft via de pers bekend gemaakt dat hij van mening is dat de salarissen niet dienen te worden gecompenseerd voor de inflatie. Reden hiervoor is enerzijds verbetering van de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland, en anderzijds solidariteit met de gepensioneerden. Zoals bekend, is besloten dat o.a. het pensioenfonds ABP,  geen indexatie van de pensioenuitkeringen toepast gedurende maximaal 5 jaar.

De mededeling van de minister heeft veel vragen doen ontstaan. Met name op welke wijze dit voorstel van de minister van invloed is op de reeds afgesproken CAO voor Rijksambtenaren. Van belang is om te weten dat deze CAO een rechtsgeldige overeenkomst is tussen het ministerie van BZK en de gezamenlijke vakbonden die niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De noodzaak om een dergelijke maatregel bespreekbaar te maken is vooralsnog bij de vakorganisaties niet aanwezig en de mening is dan ook dat minister Donner onnodig onrust laat ontstaan. De VPW gaat er derhalve vanuit dat de overeengekomen CAO-Rijk onverkort wordt uitgevoerd.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: