VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Info over uw pensioen

Posted by vpwadmin op 7 februari 2009

Op bijna geen enkel terrein is de kloof tussen wat mensen verwachten en wat ze zouden mogen ontvangen zo groot als op het gebied van pensioenen. Vooral twintigers en dertigers koesteren irrealistische verwachtingen. Gedacht wordt rond 60 jaar met pensioen te kunnen gaan, waarbij wordt gerekend op een pensioenuitkering van ten minste 70% van het laatstverdiende loon, zo bleek uit een enquête van De Nederlandse Bank enkele jaren geleden.

Dat gaat tegenvallen: eindloonregelingen zijn omgezet in middelloonregelingen. Het toekennen van volledige indexatie is meestal voorwaardelijk (dus afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds). Een lager pensioen kan ook ontstaan doordat je geen of minder AOW krijgt, je een tijdje minder hebt gewerkt, je gescheiden bent. Daarnaast is waardeoverdracht een mogelijke valkuil. Veel deelnemers dragen waarde over zonder zich goed bewust te zijn van de kwaliteit van de toeslagverlening in de nieuwe pensioenregeling en de gevolgen hiervan op de hoogte van het pensioen. En voor de 70%-norm moet veelal 40 jaar gewerkt worden. En last but not least: onduidelijk is nog of de kredietcrisis gevolgen heeft voor uw toekomstige pensioenuitkering. In de bijlage vindt u meer uitgebreide informatie.

bijsparen-pensioen


Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: