VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Kwartaalcijfers ABP, vierde kwartaal 2008

Posted by vpwadmin op 29 januari 2009

Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP gedaald van 118% naar 90%. Deze daling wordt voor bijna tweederde deel veroorzaakt door de dalende rente en voor ruim één derde deel door de afname van het fondsvermogen. In de laatste 2 maanden van 2008 was de dalende rente bijna geheel verantwoordelijk voor de daling van de dekkingsgraad.

Over het totale vierde kwartaal 2008 is een beleggingsrendement geboekt van – 11,5 %. Het grootste verlies werd geleden in oktober. Daarmee heeft het vermogen van ABP nu een omvang van € 173 miljard. De uitbetaling van de pensioenen is niet in gevaar.

Vooral in de laatste 2 maanden van 2008 is de dalende rente bijna geheel verantwoordelijk geweest voor de daling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De lange rente daalde naar een historisch laag niveau van 3,6% eind 2008. Een rente die daalt, leidt tot een stijgende waarde van de pensioenverplichtingen. Dit gekoppeld aan het verlies op de beleggingsportefeuille, met name in oktober – als gevolg van de aanhoudende turbulentie op de financiële markten wereldwijd – leidt tot de genoemde verslechtering van de financiële positie van het pensioenfonds.

Omdat de dekkingsgraad van ABP lager is dan 105%, is er sprake van een dekkingstekort. ABP is daarom verplicht om uiterlijk op 31 maart een herstelplan in te dienen bij de De Nederlandsche Bank. Dit plan moet ervoor zorgen dat het fonds, volgens de eisen van het huidige toezichtkader, binnen 3 jaar het dekkingstekort heeft weggewerkt en dat de vermogenspositie binnen een periode van 15 jaar weer op het niveau is dat de Pensioenwet vereist. In dat herstelplan zal ABP van haar langetermijn beleggingsaanpak blijven uitgaan.

ABP-Bestuursvoorzitter Elco Brinkman spreekt van een uitzonderlijke ontwikkeling in de laatste maanden van 2008: ‘ABP heeft net als andere pensioenfondsen veel te lijden gehad onder de gevolgen van de financiële crisis. Deze crisis, die zich met name in de laatste maanden van 2008 zeer sterk heeft ontwikkeld, is de hevigste waar ABP ooit door werd geraakt. Het fonds heeft in het laatste kwartaal van 2008 dan ook zo’n 22 miljard euro verloren zien gaan van de bijna 80 miljard euro die ABP na de dotcom-crisis tussen 2003 en 2008 met beleggen verdiende. Onze focus richt zich de komende maanden op herstel van de financiële positie van het fonds.’

In december 2008 besloot het bestuur van ABP dat de pensioenen per 1 januari 2009 niet mee kunnen stijgen met de gemiddelde loonontwikkeling. Het bestuur nam zich voor, gelet op de instabiele financiële markten en de economische omstandigheden, vóór 1 juli 2009 in het kader van het goedgekeurde herstelplan, te bekijken of er aanleiding is om een nieuw indexatiebesluit te nemen.

(bron ABP)

persbericht_kwartaalcijfersabp_vierde_kwartaal_2008

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: