VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

VPW onderhandelt over sociaal plan IVW

Posted by vpwadmin op 20 januari 2009

Velen kennen de VPW van de goede juridische ondersteuning. Maar ook voor collectieve belangenbehartiging moet u bij de VPW zijn. Regelmatig zullen wij u op de hoogte houden van wat wij zoal doen om uw belangen te behartigen. Deze keer aandacht voor de onderhandelingen over een sociaal plan bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). IVW heeft vanwege de bezuinigingen bij het Rijk besloten een aantal taken niet meer zelf te doen. Deze taken worden uitbesteed aan het KIWA.

De IVW medewerkers die deze taken doen, zien hun werk dus verdwijnen naar het KIWA. Ze worden daarmee in principe herplaatsingkandidaat. Maar medewerkers kunnen er ook voor kiezen om mee te gaan naar het KIWA. De arbeidsvoorwaarden van het KIWA verschillen van die van IVW. Ze zijn soms beter, soms slechter. De VPW wil ervoor zorgen dat iedereen die overgaat, dat kan doen zonder er op achteruit te gaan. Daarom onderhandelen we met IVW over een sociaal plan. In dat sociaal plan komen afspraken te staan over hoe negatieve verschillen in arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk worden gecompenseerd. De afgelopen tijd hebben de VPW en de overige bonden met IVW gesproken over de verschillen in arbeidsvoorwaarden. Binnenkort komt IVW met een voorstel hoe zij die verschillen, voor zover ze negatief zijn, wil compenseren. Dan starten de onderhandelingen over het sociaal plan. Maar eerst zullen we natuurlijk met de medewerkers gaan praten om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Voor hen doen we het tenslotte. Ook met de ondernemingsraad van IVW zullen we nauw contact houden. Wilt u meer weten over uitbestedingen en sociale plannen, neem dan per e-mail contact op met het secretariaat van de VPW (vpw@hetnet.nl)

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: