VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Beëindiging van de PC-Privé regeling V&W?

Posted by vpwadmin op 7 januari 2009

Binnen diverse diensten van Rijkswaterstaat wordt informeel melding gemaakt van het voornemen om de PC-Privé regeling van V&W op korte termijn te beëindigen.

Als reden van deze voorgenomen beëindiging van de regeling wordt genoemd de relatie met de toekomstige Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel (ARP).

De feitelijke situatie is thans als volgt:

Als ARP wordt ingevoerd zal dat mogelijk gevolgen hebben voor o.a. de PC-privé regeling. Overleg met BZK hoe de invoering van ARP zal plaatsvinden is momenteel gaande. Zolang dit overleg niet is afgerond kan er niets gezegd worden over de invoerdatum van ARP.

Over de inhoud van ARP, en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de PC-Privé regeling, zal pas duidelijkheid zijn als de onderhandelingen over de inhoud van ARP zijn afgerond.

Kortom, het is nog niet bekend wanneer ARP wordt ingevoerd. Duidelijk is dat er in 2009 in ieder geval geen wijzigingen worden aangebracht in de PC-Privé regeling.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: