VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Ontwikkeling ledenaantallen vakorganisaties

Posted by vpwadmin op 4 september 2008

Donderdag, 4 september 2008

 

In 2003 is in het “Jaarboek Werknemers bij de Overheid” een overzicht gegeven van o.a. de ledenaantallen van de vakorganisaties bij de Rijksoverheid.

In 2008 is wederom een overzicht verschenen waardoor het mogelijk is om het aantal leden en de ledenverdeling bij de vier vakorganisaties ACOP/AbvaKabo FNV, CCOOP/CNV, Ambtenaren centrum (AC/VPW) en CMHF te evalueren.

 

Uit een evaluatie blijk dat het totale ledenaantal van alle vakorganisaties is afgenomen met ongeveer 4,5%.

Deze afname wordt veroorzaakt doordat enerzijds veel aangesloten leden niet meer bij de Rijksoverheid werkzaam zijn in verband met privatisering van werkzaamheden en anderzijds door een vergroting van de individualisering waardoor medewerkers zich minder snel bij een vakorganisatie aansluiten of in verband met ontevredenheid van de leden ten aanzien van de vakorganisatie waarbij zij zijn aangesloten.

 

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de ledenaantallen van de verschillende vakorganisaties is een vergelijk gemaakt tussen de omvang in 2003 en 2008.

Deze vergelijking levert de volgende informatie op:

 

ACOP/AbvaKabo         – 7,4%

CCOOP/CNV              – 15,7%

AC/VPW                     + 4,6%

CMHF                         geen vergelijk mogelijk in verband met ontbreken ledenaantal 2003

 

Uit dit overzicht blijkt dat het AC/VPW in staat is geweest om haar ledenomvang te vergroten waardoor het AC/VPW in ledenaantal vrijwel gelijk is geworden aan de grootste vakorganisatie ACOP/AbvaKabo.

 

 

 

 

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: