VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Presentatie Beleidsvoorstellen HB VPW

Posted by vpwadmin op 23 november 2006

Donderdag 23 november 2006

In november 2005 heeft het hoofdbestuur van de VPW zich 2 dagen terug getrokken uit de dagelijkse beslommeringen en is op de hei gaan zitten om met elkaar en enkele genodigden te brainstormen over de toekomst van de VPW.
Aan deze tweedaagse is onlangs, in september 2006, een vervolg gegeven. De ideeën en suggesties die in november 2005 al waren ontstaan, zijn door het HB uitgewerkt en omgevormd tot concrete plannen.
De volgende stap was om deze plannen als beleidsvoorstellen van het HB voor te gaan leggen aan de leden om hen de gelegenheid te geven mee te denken.

Tijdens de ALV van 14 november jl. heeft de secretaris van het HB, de heer Paul van Es een presentatie gegeven over deze beleidsvoorstellen.
Als eerste onderwerp in deze presentatie kwam de toekomst en de werkwijze van het Ambtenarencentrum aan de orde.
Het HB is tot de conclusie gekomen dat het AC voor de VPW van vitaal belang is. Het HB zou dan ook de samenwerking met het AC en de aangesloten verenigingen op diverse gebieden willen uitbreiden.
Vervolgens is in de presentatie nader ingegaan op de 3 belangrijkste thema’s van de eerder gehouden tweedaagse, namelijk “De structuur van de VPW”, “Ledenwerving” en “Ouderenbeleid”.
* De structuur van de VPW.
De vereniging draait voornamelijk op vrijwilligers en deze kaderleden zijn moeilijk te vinden. Daardoor hebben de afdelingen moeite om zich te handhaven.
Bovendien is de organisatiestructuur van V&W behoorlijk gewijzigd en zou de organisatie van de VPW daar nauwer bij moeten aansluiten.
Het HB bestaat momenteel uit een Dagelijks Bestuur en daarnaast een aantal vertegenwoordigers uit de regio die een diversiteit aan taakgebieden proberen te bedienen.
Na het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende bestuursvormen heeft het HB haar voorkeur uitgesproken voor een bestuursvorm waarin met portefeuillehouders wordt gewerkt.
De taken kunnen dan overzichtelijk verdeeld worden, wie verantwoordelijk is voor welke klus is dan goed en helder af te spreken. Voor de leden is het duidelijk wie men moet benaderen voor welk onderwerp.
* Ledenwerving.
Er zal gerichte informatie verstrekt moeten worden aan nieuwe medewerkers binnen V&W. Dit zou een duidelijk beeld moeten geven van wat een vakorganisatie voor de medewerker betekent, welke voordelen een lidmaatschap heeft.
VPW heeft voldoende succesverhalen, deze worden nog veel te weinig naar buiten toe bekend gemaakt.
Bij de naamsbekendheid en de ledenwerving zou het VPW-nieuws en de website een goede rol kunnen spelen. Ook hier zal in de toekomst meer aandacht aan besteed worden.
* Ouderenbeleid.
Het HB heeft recent al een aantal keuzes gemaakt die hier betrekking op hebben.
Zo is de contributie voor de post-actieve leden beneden de leeftijd van 65 jaar naar een kostendekkend niveau gebracht. Ook wordt aan de post-actieve leden duidelijk gemaakt wat de VPW nog wel, maar vooral wat de VPW niet meer voor hen kan betekenen om zo een reëel beeld van de mogelijkheden te geven.

Samenvattend kan gezegd worden, het HB wil graag:
– De samenwerking met het AC bevestigen en zo mogelijk uitbreiden
– De organisatorische samenstelling van de VPW herinrichten
– De voorlichting en ledenwerving versterken
– De informatievoorziening via VPW-nieuws en website verbeteren

Bijgaand treft u de sheets van presentatie aan.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: