VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Omvang rijksoverheid sterk gedaald

Posted by vpwadmin op 18 mei 2006

Donderdag, 18 mei 2006

De kabinetsdoelstelling om de omvang van de rijksoverheid te beperken heeft in 2005 geleid tot een vermindering van het personeelsbestand met 3.015 personen. Sinds 2002 is de omvang van de rijksoverheid gedaald met 8,2 %, wat neerkomt op een vermindering met 10.215 personen. Dit is inclusief de verzelfstandiging van het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2004. De afname vond vorig jaar over vrijwel de hele linie plaats. Dit staat in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2005, dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Van de medewerkers die de rijksdienst verlieten, waren ruim 5.300 personen 55 jaar en ouder. In de jaren 2004 en 2005 maakten in totaal bijna 6.000 medewerkers gebruik van de FPU (flexibel pensioen en uittreding)-plusregeling. Door deze regeling konden veel jongeren voor de rijksdienst worden behouden.

Organisatieveranderingen
Bij veel ministeries wordt, mede in het kader van het Programma Andere Overheid, gewerkt aan een meer op samenwerking en resultaat gerichte cultuur. Daarnaast zijn enkele grote organisatieveranderingen doorgevoerd. Zo was er de overdracht van de heffing en inning van de sociale verzekeringen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar Belastingdienst, hetgeen leidde tot een uitbreiding van de formatie van de Belastingdienst met 835 fte. Een ander voorbeeld is de overdracht van een onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit van het ministerie van LNV, de keuring van rood vlees, aan het bedrijfsleven. Daarbij gaat het om tweehonderd keurmeesters.

Arbeidsparticipatie
De dalende trend in het ziekteverzuim heeft zich in 2005 voortgezet. Het ziekteverzuimpercentage voor de rijksoverheid is 5,8%.
De vertegenwoordiging van allochtonen en vrouwen in de personeelssamenstelling van de rijksdienst blijft stijgen. Het aandeel allochtonen steeg in een jaar tijd van 8,4% naar 9,3%. Het aandeel vrouwen ging afgelopen jaar omhoog naar 40,6%. In de hogere loonschalen (schalen 15 en hoger) is nu 17,6% vrouwen werkzaam. In verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2006 nam de instroomkans in de WAO in 2005 fors af tot 0,2%. In de afgelopen twee jaar zijn 780 werkervaringsplaatsen gecreëerd voor werkloze jongeren tot 23 jaar. Uiterlijk in 2006 moeten 850 van deze jeugdbanen zijn gerealiseerd.

Beloningen
Het aantal ambtenaren dat in aanmerking kwam voor een bijzondere beloning is licht toegenomen. Ruim een kwart van de rijksmedewerkers ontving een vorm van bijzondere beloning. Hoewel geslacht nog steeds een rol speelt, neemt het verschil tussen de toekenning van bijzondere beloning bij mannen en vrouwen af. In de hogere schaalniveaus komt bijzondere beloning vaker voor.
Op basis van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) worden beloningen boven het gemiddelde ministerssalaris van € 158.000 openbaar gemaakt. In 2005 ontvingen 24 medewerkers een beloning boven het gemiddelde ministerssalaris. Oorzaken zijn de verlenging van de gemiddelde werkweek (meestal tot 40 uur), periodieke toeslagen en in acht gevallen een ontslagvergoeding.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: