VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

ROP-advies: Ambtenaar blijft bestaan

Posted by vpwadmin op 30 maart 2006

donderdag 30 maart 2006

Het begrip ambtenaar moet blijven bestaan, omdat het staat voor het unieke karakter van een beroep in dienst van de publieke dienstverlening. Het juridisch verschil tussen een arbeidsovereenkomst en aanstelling, zoals de ambtenaar die nog nu kent, mag wel verdwijnen. Dat is de kern van het conceptadvies van de Raad voor het overheidspersoneel (ROP)over de normalisatie van de rechtspositie van overheids- en onderwijspersoneel. Het advies wordt op 10 april door middel van een Algemene Ledenvergadering besproken met de afgevaardigden van de AC-bonden en eind april definitief vastgesteld.
De ROP, belast met taken te vergelijken als die van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad (SER), bestaat uit vertegenwoordigers van de vier centrales van overheidspersoneel (ABVAKABO, AC, CNV en CMHF) en de twaalf sectorwerkgevers van de overheid.

Het ROP-advies is opgesteld op verzoek van minister Remkes, naar aanleiding van een rapport over het voortbestaan van de ambtelijke status. De ROP vindt dat het begrip ‘ambtenaar’ niet moet verdwijnen. Er zal een ambtenarenwet moeten blijven om een beperkt aantal zaken, met name de beperking van grondrechten van overheidspersoneel, vast te leggen. De ROP meent wel dat normalisatie van de arbeidsverhoudingen een bijdrage kan leveren aan een hernieuwde waardering voor de bijzondere taak van de ambtenaar in de publieke dienstverlening.

Een eventuele overgang van de huidige rechtspositie van ambtenaren naar de rechtspositie van medewerkers in de marktsector, moet volgends de ROP plaatsvinden op basis van een zogenaamd ‘level playingfield’. Zowel de materiële (individuele) arbeidsvoorwaarden als de overlegcultuur op arbeidsvoorwaardengebied dienen bij het ingaan van de nieuwe situatie zo gelijk mogelijk te zijn aan de oude situatie. Uiteraard voor zover dat mogelijk is binnen de dan geldende wettelijke kaders.

De ROP meent dat er verder ook in de betreffende sectoren zelf gesproken moet worden over de eventuele normalisatie van specifieke groepen, zoals defensie en politie. In het conceptadvies wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende aspecten, zoals de rechtsgang en ontslagrecht, beroepscode en integriteit, versterking van de medezeggenschap en politiek primaat, de wijze van overgang van de rechtspositie en sociale zekerheid.

In het advies legt de ROP de voors en tegens van normalisatie van de rechtspositie van overheidsmedewerkers naast elkaar. Voordelen zijn de overzichtelijkere en transparantere arbeidsverhoudingen, principiële gelijkheid tussen overheidswerkgever en overheidswerknemer, stabielere collectieve arbeidsverhoudingen door een grotere afstand tussen het cao-overleg en de overheid in haar rol als wetgever, vermindering van regeldruk, vergroting van arbeidsmobiliteit en versterking van de medezeggenschap bij de overheid. Nadelen zijn de complexe uitvoeringsoperatie, de gevolgen voor de rechtspraak en de negatieve emoties bij een niet onbelangrijke groep ambtenaren.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: